DESPRE eQvet-us

SCOPURI

Să dezvolte cadrul de referință inovator și seria de practici eQvet-us, în conformitate cu cadrul de referință  EQAVET;

Să dezvolte modelul detaliat, extensiv și inovator pe patru niveluri de evaluare pentru abilitățile Eco scalabile și evaluarea durabilă a instruirilor  furnizate cursanților care participă la programele EFP, ca instrument de evaluare și validare a investițiilor în programele EFP.

GRUPURI ȚINTĂ