РЕЗУЛТАТИ / ПРОДУКТИ

В съответствие с новите препоръки на EQAVET, референтната рамка за устойчиво развитие eQvet-us е иновативно решение, включващо:

Иновативен eQvet-us метод за оценка на обученията, обучаемите и качеството на програмите за ПОО като част от устойчивото развитие: