ПАРТНЬОРИ

КООРДИНАТОР

“Petru Maior” University of Tîrgu-Mureş, Romania

Университет за обществени науки “Петру Майор”, Търгу Муреш, Румъния

­

ПАРТНЬОРИ

ISQ

Институт за технология и качество, Португалия

BEST

Институт за професионално образование и обучение, Австрия

CET

Колеж по икономика “Трансилвания”, Румъния

EVBB

Европейска асоциация на институциите за професионално обучение, Германия

European Center for Quality, Bulgaria

Европейски център за качество, България

IDEProjet, France

IDEProjet, Франция

 

Лице за контакт: Dr. Liviu MOLDOVAN | liviu.moldovan@ing.upm.ro