НАЧАЛО

ЗАЩО eQvet-us?

Според заключенията на доклада на EQAVET Секретариата от 2013 г. е налице необходимостта от подобряване на механизмите за подкрепа на организациите в областта на професионалното образование и обучение чрез:

 

КАКВИ НУЖДИ АДРЕСИРА eQvet-us?

Организациите в ПОО се нуждаят от: